1998 őszén alakult meg, az akkor még bibliakör néven működő kis közösség néhány helyi fiatal részvételével. Az egyre bővülő közösség 1999. október 8-án megtartotta a Létavértesi Keresztyén Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlését, melyen a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesülethez, nem önálló jogi személyként csatlakozott, majd 2000 december 14-én egyesületünk bíróságilag bejegyzett önálló jogi személlyé alakult.

Az Egyesület szervezeti felépítése:

közgyűlés, elnök, alelnök, titkár, jegyző, gazdasági ügyintéző, elnökség, gazdasági ellenőr

 Az egyesület célja és tevékenységi köre:

Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust megváltójuknak és Istenüknek tartják, a Szentírás szerint az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, az Ő országát terjesztik a fiatalok között.

Diakóniai szolgálat, Műemlékvédelem, gyermek- és ifjúsági programok szervezése, kulturális tevékenység, szabadidős tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, tagjainak segítése, minden rendelkezésre álló eszközzel, nemzeti kapcsolatok építése és ápolása.

Tagok bemutatása:

Az LKIE-et, olyan 22-30 év közötti ifjak alkotják, akik különböző szakmai megalapozottsággal és háttérrel rendelkeznek, de egy közös cél vezérli őket, hogy Krisztus egyházát építsék. A gyermekeket, a fiatalokat foglalkoztatva, szabadidős és kulturális tevékenységeket szervezünk és valósítunk meg, mellyel egyben a gyülekezetünknek és a városunknak is hasznos szolgálatot látunk el.

Lelki munka: missziós munka szervezése; evangelizáció; biblia iskola…

Ismeretterjesztés: feladatunknak tartjuk a keresztyén irodalom és kultúra terjesztését

Iratterjesztés: az LKIE szerkesztésébne valamint nyomtatásában havonta 450 példányszámban megjelenik kisvárosunkban a Magvető című folyóirat, mely egyházunk életével, lelki életünkkel foglalkozik és az aktuális híreket tartalmazza.

Társadalmi munka: szociális intézmények segítése, helyi, kistérségi, regionális és határon átnyúló találkozók szervezése.

Egészségvédelem: az egyesületünk tagjainak, illetve a programjainkon résztvevők testnevelésének támogatása, sportolási lehetőségek elősegítése.

FŐOLDAL