A személyi segítést és az információnyújtást térítésmentesen vehetik igénybe ellátottaink. A szállító szolgálat térítési díjas. Szállítást elsősorban 50 km-es körzetben vállalunk, de lehetőség van távolabbi szállításra is. Ehhez szükséges a szolgálatvezetővel való előzetes egyeztetés.

Szociálisan rászorultak esetében: 10 Ft/km/fő, szociálisan nem rászorultak esetében: 20 Ft/km/fő.

Mind a személyi segítés, mind pedig a szállítás esetén ellátottunk lehet, aki az ellátotti területeink valamelyikén életvitelszerűen él és szociálisan rászorultnak minősül.

Szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki orvosszakértői véleménnyel igazolja, hogy: látási fogyatékos, hallási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista, emelt összegű családi pótlékban részesülő.

FŐOLDAL