A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATA

A szolgáltatás beindítása 3 fő gondozóval indult 2011-ben. A házi segítségnyújtás otthonában nyújt szükség szerinti segítséget azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. A házi segítségnyújtás biztosítja az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 25. §-ban…

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELADATA olvasásának folytatása

IGÉNYBEVÉTEL

Szociális segítésre az jogosult, aki legalább I. fokozatot ér el a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete szerinti Értékelő adatlapon, vagy O. fokozatban akkor: ha 65. életévét betöltötte és egyedül él, 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, 75. életévét betöltötte egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel-időszakosan vagy tartósan – a…

IGÉNYBEVÉTEL olvasásának folytatása