A szolgáltatás beindítása 3 fő gondozóval indult 2011-ben. A házi segítségnyújtás otthonában nyújt szükség szerinti segítséget azoknak a fogyatékos, szociális, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, társas kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez igénylik. A házi segítségnyújtás biztosítja az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 25. §-ban meghatározott segítségnyújtásokat, az alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzését, közreműködik és segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és közvetlen környezet higiéniás körülményeinek a megtartásában, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában.

A házi segítségnyújtás heti 5 napos, maximum 4 óra/nap/fő ellátást jelent. A szolgáltatás szakmai tartalma minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakul.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében két féle szolgáltatást biztosítunk: személyi gondozás és szociális segítés:

Személyi gondozás keretében

  • ellátottal segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

Szociális segítés keretében

  • lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
  • háztartási tevékenységben való közreműködést
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

FŐOLDAL