Szociális segítésre az jogosult, aki legalább I. fokozatot ér el a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete szerinti Értékelő adatlapon, vagy O. fokozatban akkor:

  • ha 65. életévét betöltötte és egyedül él,
  • 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,
  • 75. életévét betöltötte
  • egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel-időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.

A gondozási szükséglet vizsgálatát végző személy tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének a módjáról, a szükséges intézkedésekről és a várható térítési díjakról. Ezt követően megszervezi az ellátott szükséglete szerinti gondozási feladatokat, ügyintézéseket. Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, az intézmény és az ellátott megállapodást köt.

 

Térítési díj

A Vértesi Református Egyházközség Presbitériuma a Házi Segítségnyújtás Szolgálatának intézményi térítési díja 150 Ft/fő/óra személyi gondozás és szociális segítés esetén is.

 

FŐOLDAL