A Vértesi Református templom alapjait 1815 június 28-án tették le. Eklektikus stílusban épült, belső tere 11×25 méteres, 680 ülőhellyel. A vértesiek maguk vetették a vályogot, égették a téglát.

Pénzhiány miatt többször is leállt a hatalmas boltíves templom építése, mely végül 1862-ben készült el teljes egészében.

1908-ban a zsindelyt bádogra cserélik, majd 1941-ben szováti cseréppel fedik át.

1994-ben a teljes belső tatarozás elkerülhetetlen. 1999-ben a teljes tetőszerkezetet fel kell újítani, a léceket, gerendázatot és a cserepet le kell cserélni, a keresztkötéseket meg kell erősíteni.

Az Úr 2000. esztendejében a vakolat is megújul és a templom külső festése is megtörténik az eredeti állapot szerint.

2005-ben a templomot új kerítéssel vettük körül a Sappard pályázaton nyert segítség révén.

A templom tornyában három harang lakik: egy 180kg-os harang 1861-ből és egy 450 kg-os 1923-ból Walter Lajos harangöntő mester műhelyéből.

2004-ben néhai Mátyás Imre adománya jóvoltából egy 800 kg-os harangot szentelhettünk fel, melynek felirata: „Isten dicsőségére készíttette Mátyás Imre és felesége Laczkó Margit, 2004-ben Rozsnyai István lelkipásztor idejében, Gombos Lajos harangöntő mester műhelyében Őrbottyánban.”

Nyolc regiszteres műemlék orgonáját Kiszely István építette 1877-ben Tallódi István és felesége Dán Mária adományából.

Az orgona felújítás alatt van és reménység szerint 2007 tavaszán már megszólalhat a gyülekezet, valamint Tarsoly Józsefné és a svájci Schwarzenburgi OeME Commision adománya jóvoltából, Isten dicsőségére.

Az igazi feladat a mindig megújuló egyházban a lelkek építése – a végső cél – az örök élet elérésére. Imádkozzunk Istenünkhöz, hogy ezt a lelki házat is Ő építse!

2008. április 13-án a Vértesi református gyülekezetben orgonaszentelő ünnepi istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, ünnepi orgonaszentelő istentisztelet keretében felszentelte a 35 évig néma orgonát, melyet Kiszel István nagyváradi majd debreceni orgonaépítő mester készített 1877-ben.

Az orgona felújítása Paulusz Frigyes orgonaépítő mester keze nyomán a svájci Schwarzenburgi gyülekezet és az OeMe Comission, Tarsoly Józsefné gyülekezeti tagunk, gyülekezetünk adománya és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásnak köszönhetően valósult meg.

FŐOLDAL